Audit - Bilant energetic

ELABORARE BILANTURI ENERGETICE

Analizele si studiile de bilant energetic evidentiaza:
 • risipa de energie sub diferite forme: energie electrica, gaz, apa, agent termic;
 • indicatorul de eficienta energetica pe proces;
 • identificarea pierderilor de energie;
 • utilizarea neperformanta a echipamentelor si utilajelor;
 • risipa de resurse umane;
 • risipa de spatiu;
 • risipa de materiale;
 • solutiile de economisire a energiei.
Avantajele clientilor nostri
 • cresterea competitivitatii prin reducerea consumului de energie;
 • formarea de aptitudini pentru autodiagnoza energetica a proceselor si initiativa in dezvoltarea de solutii eficiente energetic;
 • identificarea oportunitatilor de imbunatatire a furnizarii de energie electrica in asociere cu utilizarea eficienta a acesteia;
 • perfectionarea continua in managementul si utilizarea energiei;
 • sensibilizarea angajatilor agentilor economici la problema economiei de energie
Bilantul energetic este o procedura laborioasa care permite obtinerea unei imagini reale, la un moment dat, a modului in care fluxurile de purtatori de energie intra, se distribuie, se transforma si se consuma in interiorul conturului de bilant, evidentiindu-se astfel randamentul de conversie a energiei, marimea si tipul pierderilor pentru fiecare din punctele analizate.

Alcatuirea planului de masuri si actiuni pentru eficientizare energetica a proceselor din conturul analizat, ramane un element important al bilantului energetic iar calitatea acestuia depinde de acuratetea masuratorilor, identificarea variabilelor care intra in procesele tehnologice analizate precum si de colaborarea dintre specialistii auditorului si specialistii beneficiarului care pot caracteriza cu acuratete procesele tehnologice.

Bilantul energetic se constituie ca instrument de lucru si punct de plecare in structurarea si fundamentarea programelor de actiune avind ca obiectiv economisirea energiei prin eficientizarea energetica a intregului sistem care se poate realiza prin reorganizari, rationalizari, imbunatatiri, modernizari, retehnologizari.

ELABORARE BILANT ENERGETIC

ETAPE DE LUCRU
 • stabilire contururi de analiza;
 • identificare consumatori;
 • identificare factori de influienta de natura tehnologica
 • masurare parametri electrici;
 • corelare parametri electrici cu parametri tehnologici;
 • prelucrare date;
 • concluzii preliminare;
 • masuratori suplimentare;
 • concluzii finale.
REZULTATE
 • indicatori de eficienta energetica;
 • identificare si cuantificare pierderi;
 • identificare utilaje si echipamente neperformante energetic si tehnologic;
 • evidentiere risipa de resurse umane si materiale;
 • PLAN DE MASURI PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE.