Integrator de date

Prodata

Prodata
- 16 intrari digitale care pot avea urmatoarele functii:
  • sumator de pulsuri pe fiecare intrare, frecventa maxima de 50Hz;
  • numarator de impulsuri cu reset automat la perioade de timp programabile in limitele 1sec…12ore, cu sincronizare externa si memorare valoare resetata;
  • identificarea timpului total de functionare si a timpului total de deconectare pe fiecare intrare;
  • masurarea frecventei pulsurilor la fiecare intrare asigurindu-se monitorizarea valorii debitelor de fluide, puterii electrice.
- 430 kB memorie, suficienta pentru a memora toate intrarile, cu timp de esantionare de 15 min., pe o perioada de 3 luni;
- port de comunicatie RS485;
- 128 de comparatoare.